Beställ journalkopia på papper

Här kan du beställa journalkopior till dig själv eller anhörig.

Du kan alltid logga in på 1177.se och se din journal digitalt. Har du inte möjlighet till det så kan du beställa journalkopior enligt anvisning nedan.

Journalkopior till vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare önskar beställa journalkopior på ditt barn ska beställningen alltid vara skriftlig där du intygar att du är barnets vårdnadshavare. (Se blankett)

Journalkopior till anhörig

Om du vill beställa din avlidne anhöriges journalkopior kan du göra det på personer som är avlidna efter 2016-12-31. Beställningen ska alltid vara skriftlig och kompletteras med "dödsfallsintyg med släktutredning" som beställs från Skatteverket. (Se blankett)

Kostnad för beställning

De första nio sidorna är avgiftsfria. Tionde sidan kostar 100 kronor, därefter kostar varje sida sex kronor, maximal kostnad är 500 kronor.
Din beställning kommer att handläggas skyndsamt.

Vi kan av administrativa skäl inte kontakta dig för att meddela eventuell kostnad innan utskick. Vi kommer att fakturera dig kostnaden enligt fastställt beslut. Faktura kommer i separat försändelse.

Kostnaden för journalkopior och loggrapporter utgår från Landstingsstyrelsens beslut 2010.

Leverans av beställning

För att säkerställa att journalkopiorna kommer till rätt person skickas journalkopiorna till folkbokföringsadressen. Psykiatrins journalkopior skickas alltid rekommenderat. Om du själv önskar journalkopior till en adress där du inte är folkbokförd rekommenderar vi brevet och fakturerar dig med 50 kronor för kostnaden. Inga journalkopior skickas via e-post.

Kontakt

Journalenheten CESÅ

E-post: bestallning.journalkopior@regionuppsala.se
Telefon: 018-611 62 00, tonval 1
Telefontider: Vardagar klockan 9-15
Fax: 018-55 87 30
Adress: Plan 1, Resurscentrum Region Uppsala, 751 85 Uppsala