Regionbussar

Bussarna på landsbygden, mellan tätorter i länet samt till och från angränsande län är till för att så många som möjligt ska kunna åka kollektivt till arbetet, skolan och fritidsaktiviteter.

Strategin för regionbussarna är att bygga vidare på den struktur som finns. Med bättre verktyg och ramar kan vi successivt utveckla trafiken för att uppfylla målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Programmet är vägledande för de prioriteringar som vi behöver göra i framtiden för att på bästa sätt ta tillvara våra resurser.

Ta del av handlingar och dokument som rör busstrafiken.

Samverkanswebben

Kontakt

Emma Hammarbäck

Kollektivtrafikstrateg

Hitta på sidan