Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Stadsbussar

Busstrafiken ska bidra till att staden kan erbjuda sina invånare och besökare goda stadsrum och livsmiljöer samt en god tillgänglighet.

Stadsbussar i Uppsala

Stadsbusstrafiken i Uppsala har flera olika uppgifter. Den tar hand om befintliga kunder och ska samtidigt attrahera nya.

För att matcha dagens och framtidens behov av kollektivtrafik i Uppsala lanserades ett nytt linjenät i staden under hösten 2017. Nu trafikerar linjenätet ett antal starka stråk med en linje i varje. De olika stadsdelarna binds samman med stadens centrala delar och det regionala nätet. 

Bussarna stannar vid viktiga bytespunkter och större målpunkter inom staden. De skapar på så sätt ett nät som är nåbart med gång eller cykel för de allra flesta i staden.

Stadsbussar i Enköping

Region Uppsala planerar tillsammans med Enköpings kommun för att starta linjenät med stadsbussar även i Enköping. 

Läs mer om projektet

Kontakt

My Larsson

Enhetschef Långsiktig planering