Konstnärlig gestaltning

Konstenheten har regionfullmäktiges uppdrag att konstnärligt gestalta Region Uppsalas alla lokaler. Motsvarande en procent av byggnadskostnaden avsätts till konst.

Kultur och bildning arbetar för att konsten ska vara en del av länsinvånarnas vardag och beställer och köper in konst till Region Uppsalas alla lokaler och miljöer. Konst i offentlig miljö är ett sätt att visa den samtida konsten på fler platser än gallerier och konsthallar och samtidigt ge den en stor publik. 

Jean-Baptiste Béranger, Kontinuitetsprincipen (beställt verk).
Jean-Baptiste Béranger, Kontinuitetsprincipen (beställt verk)

Konstenheten arbetar tillsammans med brukare, arkitekter och övriga konsulter fram ett program för den konstnärliga gestaltningen vid renoveringar och nybyggnationer. Konstprogrammet ligger till grund för beställningar och inköp av konst. Den beställda konsten skapar en idé- och formmässig relation till platsen, rummet och verksamheten. Den konst som köps in på utställningar speglar en annan sida av den samtida konsten och bidrar till ett brett urval av idéer, uttryck och tekniker.

Kontakt

Hitta på sidan