Konsten i ingång 100/101

Den konstnärliga gestaltningen av Akademiska sjukhusets ingång 100/101 är resultatet av en lång process. Konsten har varit en faktor ända sedan den nya byggnaden projekterades, och det både syns och känns. Den konst som besökaren möter befinner sig i ett intimt samspel med byggnaden.

Gestaltningen går besökaren till mötes, och redan innan man hunnit fram till huvudentrén har man tagit del av Sari Palosaaris ”In light of current events”, som integrerad i byggnadens fasad lyser från de frostade glasen ovanför byggnadens foajé. Rakt innanför entrédörrarna möter man genast ytterligare två verk som har stor betydelse för gestaltningens helhet, nämligen Astrid Göranssons skulpturala bord ”Talande scen” och Sirous Namazis färggranna och intrikata aluminiumstrukturer ”Bodymap”, som hänger på byggnadens innergård och syns genom fönstren.

 

Bok om konsten i ingång 100/101

Hämta vår skrift om konsten i ingång 100/101.

Se filmer om konsten i ingång 100/101

Se filmer om konsten i ingång 100/101.

Kontakt

Eva Rosengren

Projektledare, konst