Friskluftstorn: Catrin Andersson

Norr om Ing100/ 101 tas friskluft in till hela byggnaden. På denna ”luftkonstruktion”har ett speglande labyrintiskt mönster monterats. Det speglande mönstret förändrar skortenen till ett smycke som smyckar hela sjukhusområdet med sin gestaltning.

Konstverket sett framifrån.

Konstverket sett ovanifrån.

Konstverket sett på avstånd.

Kontakt

Eva Rosengren

Projektledare, konst