Lilla gården: In Every Tree

På strålningsavdelningen har In Every Trees gestaltning fått genomsyra lokalerna med en exteriör gestaltning i form av två aluminiumgjutna träd med överstora blåsta glasknoppar som en förhoppning om en ständig vår. På väntrummens väggar hänger ingjutna växter i hartsformer och ett naturljud kompletterar helhetsgestaltningen.

Konstverk från In Every Tree till strålningsenheten.

Ett konstverk i glas från In Every Tree.

Trädkonstverk från In Every Tree.

Trädkonstverk från In Every Tree.

Konstverk på vägg från In Every Tree.

Närbild av konstverk på vägg från In Every Tree.

Konstverk på vägg från In Every Tree.

Kontakt

Eva Rosengren

Projektledare, konst