Lilla gården: In Every Tree

På strålningsavdelningen har InEveryTrees gestalning fått genomsyra lokalerna med en exteriör gestaltning i form av två aluminiumgjutna träd med överstora blåsta glasknoppar som en förhoppning om en ständig vår. På väntrummens väggar hänger ingjutna växter i hartsformer och ett naturljud kompletterar helhetsgestaltningen.

InEvery Tree strålningsenheten.jpg

InEveryTree_glas.jpg

IET_lillagården_hel.jpg

IET_lillagården_hel2.jpg

IET_lillagården_ingutnaframifrån.jpg

IET_lillagården_ingutnanära.jpg

IET_lillagården_ingutnaalla.jpg

Kontakt

Eva Rosengren

Projektledare, konst