Stora gården: Sirous Namazi

En mobil med sitt innehåll från den medicinska litteraturen svävar i luftrummet mellan de gula tegelkropparna. Skulpturerna kan följas runt byggnaden och blir ett centrum att röra sig kring.

SN_storagården_alla.jpg

SN_storagården_alla1.jpg

SN_storagården_ring1.jpg

SN_storagården_alla2.jpg

SN_storagården_ring2.jpg

Kontakt

Eva Rosengren

Projektledare, konst