Nya röster - ny satsning på filmproduktion

Nu utlyser Region Uppsala stödet Nya röster för kortfilmproduktion. Det är en del i satsningen Talent to Watch som finansieras av Svenska Filminstitutet. Projektet ska fånga upp nya röster och filmtalanger som ännu inte etablerat sig eller hittat vägen in i svensk film. Du som vill utforska filmen som uttrycksform kan ansöka om stödet senast 27 september.

Om stödet

Stödet ska bidra till att hitta nya röster och filmtalanger som ännu inte etablerat sig eller hittat vägen in i svensk film. Satsningen kan möjliggöra en mångfald av nya berättelser, nya uttryck och nya berättare i rörlig bild i vårt län.

Nya röster är en satsning på kortfilm och nya format, inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Projektet får inte vara dokumentärt.

Totalt finns 160 000 kronor att fördela och stödet delas ut till sex olika projekt varav tre får ett högre belopp och tre ett lägre.

Som ett led i satsningen kommer vi under hösten också att erbjuda en eller två workshops i kortfilmsproduktion med regissören Jesper Klevenås.

Vem kan söka?

  • Du som bor i Uppsala län och är minst 18 år gammal kan söka.
  • Du har kanske gjort film tidigare, eller är tidig i din bana, eller så är du professionellt aktiv inom ett annat konstområde och vill utforska film som ny uttrycksform.

Vi tänker särskilt på dig som:

  • inte tidigare fått stöd från oss,
  • representerar en målgrupp som vi inte sett så mycket film av tidigare,
  • har en berättelse med ett tema, ett språk eller ett uttryck som breddar svensk film.

Minst en, men gärna fler av punkterna ska stämma in på dig.

När och hur ansöker du?

Skicka in din ansökan genom att använda en ansökningsblankett senast den 27 september. Se länk längre ned på sidan.

Berätta om dig själv, din idé och hur du tänkt realisera din kortfilm. Skicka gärna med ett manus eller synopsis på din filmidé. Vi lägger särskild stor vikt på det du skriver i projektbeskrivningen.

Skicka sedan blanketten till louise.bown@regionuppsala.se senast den 27 september.

Vi lämnar besked inom tre veckor.

Sök ordinarie filmstöd

Du som brukar söka stöd från oss kan som vanligt ansöka om filmstöd, senast den 27 september. Du använder samma blankett, se nedan.

Bakgrund

Talent to Watch ska öka mångfalden av berättelser i det svenska filmlandskapet och öppna dörrar för fler att hitta sitt filmiska uttryck och ta sig in i det filmiska ekosystemet.

Digital frågestund om det nya stödet 21 september 15.00.

Anmäl dig här!

Ansök om filmstödet Nya röster

Ansök här senast 27 september!

Satsningen Talent to Watch hos Svenska filminstitutet

Läs mer här!

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film