Öppen utlysning för inköp av konst 

Den 1 juni öppnar en utlysning för yrkesverksamma konstnärer för inköp av konst till offentliga miljöer. Det är regionerna Uppsala, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län som bjuder in till en öppen utlysning för yrkesverksamma konstnärer i länen.

Syftet med utlysningen

Regionerna vill med samarbetet få en uppdaterad bild av konstnärskapen i mittregionerna. Samarbetet har syftet att få en bredare bild av konstscenen i de sex länen, skapa en större spridning av konstnärskap samt ökad möjlighet för inköp till konstsamlingarna.

Kort om utlysningen

Utlysningen öppnar 1 juni och pågår till 8 augusti. Du som söker ska vara yrkesverksam inom bild och form samt vara bosatt i något av de sex länen. Läs mer om villkoren längre ned på sidan. 

Lagring av personuppgifter sker så länge som det anses nödvändigt i ärendet och enligt organisationens riktlinjer för arkiv och bevarande- och gallringsplan. Personuppgifter kan även komma att sparas för framtida projekt och satsningar. 

Läs mer om Region Uppsalas hantering av personuppgifter här. 

Så här ansöker du

Mejla din ansökan som pdf-fil.

Ansök senast 8 augusti!

Kontakt Region Uppsala

Wanja Eriksson

Projektledare offentlig konst