Kulturutveckling - konsulentverksamhet

Vi jobbar för att du som bor och vistas i vårt län ska ha tillgång till ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets som präglas av kvalitet och nytänkande. Det gör vi genom att driva projekt, erbjuda utbildningar, stöd och nätverk till kulturskapare i olika åldrar inom konstområdena dans, litteratur, teater, konst och film.

Verksamhetsutvecklare

På enheten för kulturutveckling arbetar vi med utveckling, stöd och spridning av konst och kultur i hela länet. Vi verkar för att det ska finnas goda möjligheter för alla som bor och vistas i Uppsala län att ta del av, utvecklas och själva kunna utöva kultur i olika former.

Yrkesverksamma kulturskapare

Vi verkar även för att stödja dig som är verksam kulturskapare genom att ge möjlighet till bidrag, stöd och support och fortbildning inom bild och form, dans, film och rörlig bild, litteratur och teater. Vi kan också hjälpa dig att bygga nätverk och samarbeten med olika aktörer.

Digitala möten och event? Låna teknik av oss!

Covid-19 har tvingat oss alla att ställa om och tänka nytt. Likaså gäller våra verksamheter. Möten, event, kurser, konferencer, livevisningar med mera blir digitala. För att skapa bättre och mer tillgängliga digitala lösningar, kan du hos oss låna utrustning som underlättar och förhöjer!

Kulturnyheter från Region Uppsala.

Kulturnyheter

Kontakt

Charlotte Åstrand

Enhetschef Kulturutveckling