Kulturutveckling - konsulentverksamhet

Målet för Region Uppsalas kulturutvecklingsarbete är att du som bor och vistas i vårt län ska ha tillgång till ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets och som präglas av kvalitet och nytänkande. 

Kulturkonsulenterna

Kulturkonsulenterna på enheten för kulturutveckling arbetar med utveckling, stöd och spridning av konst och kultur i hela länet. Vi verkar för att det ska finnas goda möjligheter för alla som bor och vistas i Uppsala län att ta del av, utvecklas och själva kunna utöva kultur i olika former.

Yrkesverksamma kulturskapare

Konsulenterna verkar även för att stödja verksamma kulturskapare genom att ge bidrag, stöd och support och fortbildning inom bild och form, dans, film och rörlig bild, litteratur och teater. 

Vi kan hjälpa dig med som kulturskapare med stöd och bidrag, råd och rön, fortbildning och utveckling och bygga nätverk och samarbeten.

Digitala möten och event? Låna teknik av oss!

Covid-19 har tvingat oss alla att ställa om och tänka nytt. Likaså gäller våra verksamheter. Möten, event, kurser, konferencer, livevisningar med mera blir digitala. För att skapa bättre och mer tillgängliga digitala lösningar, kan du hos oss låna utrustning som underlättar och förhöjer!

Kulturnyheter från Region Uppsala.

Kulturnyheter

Kontakt

Charlotte Åstrand

Regionbibliotekarie