Kulturresor

Coronarestriktioner

Restriktioner i samband med corona har medfört förändringar när det gäller resande med Kulturresor. För aktuell information och eventulla förändringar hänvisas till UL:s hemsida www.ul.se/corona och www.ul.se/gruppresor

Kulturresa

Vi vill öka möjligheten för barn och ungdomar, inom barnomsorg och grundskola (inklusive förskoleklass och fritidshemsverksamhet) i vårt län att kunna ta del av länets rika kulturutbud.

Kulturresa innebär att förskolor, skolor och fritidshem kan boka gratis resa med regionbuss, Upptåget eller Stadsbussarna i Uppsala. Kulturresa gäller där det är möjligt att nyttja den befintliga linjetrafikens lediga kapacitet. Resan utgår från befintliga hållplatser i UL:s basutbud.

Vad innebär erbjudandet om Kulturresa?

Kulturresa innebär att förskolor, skolor och fritidshem kan boka gratis resa med regionbuss, Upptåget eller Stadsbussarna i Uppsala. Kulturresa gäller där det är möjligt att nyttja den befintliga linjetrafikens lediga kapacitet. Resan utgår från befintliga hållplatser i UL:s basutbud. Buss går ej att beställa till förskolan/ skolan. Resan sker enligt ordinarie tidtabeller för regiontrafiken och stadstrafiken. Kulturresa kan nyttjas under terminerna och under samtliga lov dock endast helgfria vardagar. Det är UL som avgör om ledig kapacitet finns.

Målgrupp

Erbjudandet om Kulturresa omfattar barn och unga inom förskoleverksamheten, grundskolan, förskoleklass och fritidsverksamheten i Uppsala län samt medföljande pedagog- eller lärare  Man kan resa en klass åt gången (cika 30 elever) med reservation för vissa turer där kapaciteten kan variera. Gymnasiet omfattas inte av möjligheten.

Vi ser Kulturresa som ett komplement till de resor som barnomsorgen och grundskolan själva anordnar och bekostar. Vi uppmanar barnomsorgen och grundskolan att försöka sprida resandet över skolåret samt att förlägga resan hem i nära anslutning till att aktiviteten slutar. Detta för att öka möjligheten för fler att kunna ta del av erbjudandet om Kulturresa.

Exempel på resmål

Lövstabruk

Enköpings museum

Skokloster slott

Reginateatern

Upplandsmuseet

Region Uppsalas hälsoäventyr

Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet

Listan över Uppsala läns olika resmål.

Boka kulturresa

Bokning ska ske i så god tid som möjligt men senast 24 timmar innan resan genom UL  www.ul.se/gruppresor

För frågor ring UL Kundtjänst på 0771-14 14 14 eller skicka e-post till gruppresor@ul.se

Kriterier för kulturresa

  • Resorna gäller endast för pedagog- eller lärarledda grupper av barn och unga inom förskoleverksamheten, grundskolan, förskoleklass samt fritidsverksamheten.
  • Resorna gäller för besök av kultur- och folkhälsokaraktär; exempelvis institutioner, bibliotek och vissa evenemang. Godkända resmål finns angivna i särskild resmålslista.
  • Resor till idrotts- och sportevenemang omfattas inte av avtalet.
  • Resorna gäller med UL:s regionbussar, tåg och stadsbussarna i Uppsala.
  • Resorna gäller ordinarie turer, vardagar mellan klockan 9-15,  med reservation för den transportkapacitet som finns tillgänglig.
  • Resorna gäller från hållplats till hållplats (inte från förskolan/ skolan till besöksmålet).
  • Antalet barn/ungdom med pedagog/lärare som kan nyttja erbjudandet om kulturbuss är högst 30 personer eller en skolklass per resa (antalet kan dock variera beroende på kapacitet i linjetrafiken) sittplats kan inte garanteras. Resenärer med ordinarie färdbevis har företräde till sittplats.

Kontakt

Johannes Ehnsmyr

Konstkonsulent