Kartläggning av de professionella bild- och formkonstnärernas villkor i Uppsala län 2020

En av prioriteringarna inom kulturplanen 2019-2022 inom bild- och formkonstområdet har varit att genomföra en kartläggning av de professionella bild- och formkonstnärernas villkor i Uppsala län.

Region Uppsala har gett i uppdrag åt TYP kulturkapital att genomföra kartläggningen under hösten 2020. Kartläggningen har fokuserat på i huvudsak fyra villkorsområden: Konstnärlig frihet, utställningsmöjligheter, fortbildning, ekonomi och företagande samt med tillägget covid-19.

Metoden har varit genom en webbenkät som gått ut till medlemmar i konstnärsorganisationerna KRO Uppland, Konstnärscentrum öst, Uppsala Konstnärsklubb, Konsthantverkarcentrum och Kaleido samt djupintervjuer med representanter från respektive konstnärsorganisation och Konstfrämjandet Uppland. Resultatet av enkäten och intervjuerna har sammanställts i en rapport som kommer presenteras digitalt den 17 december 2020 i ett digitalt kunskapsseminarium.

Rapporten går även att hämta här nedan.

Hämta rapporten 

Hämta rapporten Kartläggning av de professionella bild- och formkonstnärernas villkor och förutsättningar i Uppsala län.

Bilaga till rapporten

Bilaga: Enkäten till kartläggning av konstnärernas villkor i Uppsala län

Kontakt

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst

Hitta på sidan