Teater

Vi främjar scenkonst som utveckling, omvärldsbevakning, brobyggande och nätverksskapande.

Verksamheten inom teaterområdet bygger till stor del på samverkan med olika aktörer – lokalt, regionalt och nationellt. Tillsammans stärker vi infrastrukturen för scenkonsten i länet genom fortbildning för arrangörer, arrangörsstöd, förmedling av föreställningar och samverkan med Riksteatern Uppsala län

Läs mer på Riksteatern Uppsala läns webbplats (riksteatern.se).

Vi bidrar även till att unga får ta del av professionell teater och ges möjlighet till eget skapande till exempel genom Länk.

Läs mer om Länk 2022 på Riksteaterns webbplats (riksteatern.se)

För de professionellt verksamma inom teater och drama ordnar vi fortbildningar, residens och bygger nätverk.

Mer om fortbildningar hittar du på sidan om fortbildnignar. 

Information om residens och arbetsvistelse finns på Hållnäs konstkoloniswebbplats. 

Teaterkonsulenten och scenkonstproducenten tar gärna emot idéer och förslag till samverkansprojekt och annan verksamhet som utvecklar scenkonsten i länet!

Kontakt

Anneli Olsson

Verksamhetsutvecklare teater

Kajsa Bilius

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan