Arrangörer

Vi arbetar med främjande, förmedlande och utveckling av scenkonsten i länet. Främst teater men även dans, cirkus och annan typ av scenkonst. Vi stöttar arrangörer, lägger turnéer, ordnar kurser och konferenser samt förmedlar arrangörsstöd till skolor, förskolor, bibliotek och kulturförvaltningar som arrangerar föreställningar för barn och unga.

Arrangörsstöd för scenkonst

Dansproduktioner prioriteras! Men subventioner kan även sökas för föreställningar riktade till nationella och andra minoriteter, ungdomar/unga vuxna, för arrangören nya målgrupper, föreställningar på landsbygden eller andra typer av föreställningar som Kultur och bildning anser särskilt intressanta.

Medlen kvoteras till respektive kommun utifrån principen att de med lokala riksteaterföreningar som kan arrangera föreställningar har en högre summa att tillgå.

Subventionen uppgår till 50 procent av föreställningsgaget, men max 15 000 kronor per föreställning. Det innebär alltså en självfinansieringsgrad för respektive arrangör på minst 50 procent.

Ansökningsperioden är löpande och infaller mellan 1 mars och 30 september.

Arrangörsstöd dans och teater

Skolor, föreningar och andra aktörer i Uppsala län kan söka stöd för att arrangera dans- eller teaterprojekt eller gå på föreställningar.

Riktlinjer

  • Stödet gäller för inköp av eller besök på föreställningar producerade av professionella dans- och teatergrupper.
  • Sökande kan vara kommunala förvaltningar och ideella föreningar.
  • Barn- och ungdomsföreställningar prioriteras.
  • Bidrag utgår med högst 50 procent av gage eller biljettkostnaden, dock högst 6 000 kronor per föreställning.

scenkonstportalen.se

En mötesplats för arrangörer och producenter där du hittar hela landets utbud av bokningsbar scenkonst, inklusive Riksteaterns. Här hittar du även arrangörs- och marknadsföringsstöd för Riksteaterns aktuella produktioner.

Kontakt

Anneli Olsson

Verksamhetsutvecklare teater

Kajsa Bilius

Verksamhetsutvecklare teater

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans