Dansnät Sverige

Ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa angelägen danskonst; för alla, till alla, i alla hörn. Kultur och bildning är en del av Dansnät Sverige med Uppsala Konsert & Kongress som samarbetspartner.

Om dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett fristående nätverk där  scener, kommuner, regioner och län samverkar kring ett gemensamt uppdrag att möjliggöra turnéer för scenkonst av nationella och internationella koreografer och kompanier. Nya, unga, etablerade, rutinerade – alltid professionella danskonstnärer i produktioner för en samtida nyfiken danspublik. Dansnät Sverige vill befrämja kompetens på och utanför scenen liksom delta i det kulturella samtalet.

Gå till Dansnät Sveriges webbsida för att läsa mer.

Aktuellt program

På Uppsala Konsert & Kongress (UKK) finns aktuellt program att läsa.

Till vänster ser vi en bild från föreställningen MeYoul av koreografen Edin Jusuframic. Den framförs på Uppsala Konsert & Kongress den 14 oktober i ett samarbete mellan UKK och Kultur och bildning, på turné genom Dansnät Sverige. Fotograf: Pelle T Nilsson.