Regional kultur

Målet för Region Uppsalas kulturutvecklingsarbete är att du som bor och vistas i vårt län ska ha tillgång till ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets och som präglas av kvalitet och nytänkande. 

Kulturkonsulenterna

Kulturkonsulenterna på enheten för kulturutveckling arbetar med utveckling, stöd och spridning av konst och kultur i hela länet. Vi verkar för att det ska finnas goda möjligheter för alla som bor och vistas i Uppsala län att ta del av, utvecklas och själva kunna utöva kultur i olika former; bild och form, dans, film, litteratur och teater. I vänstermenyn hittar du information om vardera kulturyttring.
Kontakta kulturkonsulenterna som arbetar med regional kulturutveckling.

Yrkesverksamma kulturskpapare

Konsulenterna verkar även för att stödja verksamma kulturskapare genom att ge bidrag, stöd och support och fortbildning inom bild och form, dans, film och rörlig bild, litteratur och teater. 

Vi kan hjälpa dig med som kulturskapare med stöd och bidrag, råd och rön, fortbildning och utveckling och bygga nätverk och samarbeten.
Läs mer om detta på vår samverkanswebb.

Barn- och ungdomskultur

Vi arbetar på flera olika sätt med och för barn- och ungdomskultur som för oss  är ett prioriteat område. Till exempel samarbetar de regionala konsulenterna med Musik i Uppland, Upplandsmuseet och Hemslöjden i nätverket Kulturkraft. Vi ordnar fortbildningar för pedagoger och lärare och hjälpert till att samordna kultur i skolan. För unga kulturintresserade anordnas olika workshops, tävlingar, sommarjobb och läger.

Kulturnyheter från Region Uppsala.

Kulturnyheter

Kontakt

Charlotte Åstrand

Enhetschef kulturutveckling

E-post: charlotte.astrand@regionuppsala.se
Telefon: 018-611  66 36
Mobiltetefon: 0706-38 68 06