Barn- och ungdomskultur

Alla barn och unga har rätt till konst och kultur under uppväxten. Att få uppleva olika kulturformer och möjlighet till eget skapande stärker, väcker engagemang, nyfikenhet och lust till lärande och utveckling. Region Uppsala arbetar för att stödja, samordna och komplettera kulturell verksamhet för, av och med barn och unga.

För dig som är ung

För dig som är ung och kulturintresserad anordnar vi bland annat tävlingar, workshops och visningar som du kan delta i!

För skolor, lärare och pedagoger

För dig som är vuxen och arbetar med barn och unga hittar mer information på vår samverkanswebb. Klicka här för att gå dit!