Teater

Vi främjar scenkonst som utveckling, omvärldsbevakning, brobyggande och nätverksskapande.

Verksamheten inom teaterområdet bygger till stor del på samverkan med olika aktörer – lokalt, regionalt och nationellt. Tillsammans stärker vi infrastrukturen för scenkonsten i länet genom fortbildning för arrangörer, arrangörsstöd, förmedling av föreställningar och samverkan med Riksteatern Uppsala län.

Vi bidrar även till att unga får ta del av professionell teater och ges möjlighet till eget skapande till exempel genom  LÄNK.

För de professionellt verksamma inom teater och drama ordnar vi fortbildningar, residens och bygger nätverk.

Teaterkonsulenten och scenkonstproducenten tar gärna emot idéer och förslag till samverkansprojekt och annan verksamhet som utvecklar scenkonsten i länet!

Kontakt

Anneli Olsson

Teaterkonsulent

Kajsa Bilius

Scenkonstproducent

Hitta på sidan