Regional kulturverksamhet

Enheten för kulturutveckling arbetar med utveckling, stöd och spridning av konst och kultur i länet. Vi verkar för att det ska finnas goda möjligheter för alla som bor och vistas i Uppsala län att ta del av, utvecklas och själva kunna utöva kultur i olika former!

Målet för Region Uppsalas kulturutvecklingsarbete är att du som bor och vistas i vårt län ska ha tillgång till ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets och som präglas av kvalitet och nytänkande. 

Vi arbetar med att stödja konstformerna inom bild och form, dans, film och rörlig bild, litteratur och teater.

Läs mer om våra mål och uppdrag i den regionala kulturplanen. Region Uppsalas kulturplan 2019–2022 "Kultur i en nyskapande kunskapsregion".

Barn- och unga

Genom att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande kan barn och unga behålla och utveckla sin fantasi.

Kulturkonsulenterna

De regionala konsulenterna vid Kultur och bildning stödjer konstarterna på en regional nivå.

Kulturskapare och arrangörer

Vi kan hjälpa dig med som kulturskapare med stöd och bidrag, råd och rön, fortbildning och utveckling och bygga nätverk och samarbeten. Gå till vår samverkanswebb.

Sök stöd och bidrag

Vi ger stöd och bidrag till regional kulturverksamhet, kulturprojekt och arrangemang till föreningar, kulturskapare och organisationer. Gå till vår samverkanswebb.

Upplev kultur

Region Uppsala gör många olika kulturarrangemang, ofta i samarbete med andra arrangörer. Välkommen till föreställningar, visningar, samtal och andra aktiviteter!

Kontakt

Johannes Ehnsmyr

Tf Enhetschef