Barn- och ungdomskultur

Alla barn och unga har rätt till konst och kultur under uppväxten. Att få uppleva olika kulturformer och möjlighet till eget skapande stärker, väcker engagemang, nyfikenhet och lust till lärande och utveckling. Region Uppsala arbetar för att stödja, samordna och komplettera kulturell verksamhet för, av och med barn och unga.

Skola, lärare och pedagoger

För dig som arbetar med barn och unga: på vår samverkanswebb finns mer information för just dig.

För dig som är ung

För dig som är ung och kulturintresserad. Vi anordnar tävlingar, workshops och visningar som du kan delta i!

Kulturskolor i länet