Kulturkonsulenterna

Vi arbetar med att stödja konstformerna inom bild och form, dans, film och rörlig bild, litteratur och teater.

Vi arbetar på flera olika sätt med och för barn- och ungdomskultur som för oss  är ett prioriteat område. Till exempel samarbetar de regionala konsulenterna med Musik i Uppland, Upplandsmuseet och Hemslöjden i nätverket Kulturkraft.  

Konsulenterna verkar även för att stödja verksamma kulturskapare genom att ge bidrag, stöd och support och fortbildning.