Se konst

Offkonsten! c/o Teatergalleriet

Offkonsten! c/o Teatergalleriet är ett samarbete mellan kulturförvaltningen Uppsala kommun, Uppsala stadsteater och Kultur och bildning. I galleriet visas utställningar som på olika sätt belyser arbetet med offentlig konst, idéer, processer, exempel på kollektioner för institutioner, pedagogiskt arbete och konst ur samlingarna, bland annat.

Upptäck Region Uppsalas konst

Region Uppsalas konst finns ofta i entréer, väntrum och andra offentliga lokaler och är därmed tillgänglig för alla intresserade och nyfikna. Många konstverk finns dessutom utomhus. 

Gå på konstrunda

Konstenheten har tillsammans med Akademiska sjukhuset och Friskhuset gjort två konstrundor på sjukhuset. 

Kontakt

Johannes Ehnsmyr

Tf Enhetschef

Eira Langaas

Konstkonsulent

Andreas Bjersby

Projektledare konst