Litteratur

Litteratur som konstform är språk- och kulturbärande.

Litteraturkonsulenten strävar efter att stödja författarna och förstärka den kulturella infrastrukturen för litteraturen som konstområde i Uppsala län. Arbetet med litteraturen som konstform handlar bland annat om att ge författare möjlighet till utbyten med kollegor, ökad kunskap om bokmarknaden samt möjligheterna att göra research.

Genom Litteraturkarusellen kan allmänhet och professionella författare mötas på folkbibliotek i länets alla kommuner.

Kontakt

Stefan Eurenius

Bibliotekskonsulent