Teater

Vi främjar scenkonst som utveckling, omvärldsbevakning, brobyggande och nätverksskapande.

Teaterkonsulenten arbetar nära tillsammans med scenkonstproducenten för att främja förutsättningarna för teater i hela länet. Teaterkonsulenten har dubbla uppdrag, dels av Region Uppsala och dels av organisationen Riksteatern Uppsala län. Både konsulenten och producenten har en rådgivande funktion och är en samtalspart för idéer och frågor, undersöker behov av och initierar t ex seminarier, utbildningar och projekt.

Sök bidrag för att arrangera scenkonst inom teater.

Kontakt

Anneli Olsson

Teaterkonsulent

Kajsa Bilius

Scenkonstproducent