Noomaraton

Noomaraton är en regional filmtävling på tid som genomförs i flera län samtidigt första helgen i september varje år. Alla är välkomna att delta - gammal som ung, amatör som proffs.

Varje år, första helgen i septemder går startskottet i hela Sverige samtidigt! 

Start

Lördagen den 5 september klockan 09.00.
Kulturenheten skickar ett start-SMS med de hemliga förutsättningarna till varje lag. Förutsättningarna presenteras även samtidigt på Noomaratons webbsida.

 

Målgång och inlämning av tävlingsbidrag

Målgången sker på söndagsmorgonen den 6 september klockan 09.00.
Ladda upp filmen i så hög kvalitet som möjligt på YouTube eller Vimeo och e-posta oss länken. Ange lag- och filmtitel i mejlet och skicka till Anna Hazard (anna.hazard@regionuppsala.se) på Kulturenheten senast kl. 9. 

 

Tävlingsregler

  • Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

 

  • Ett filmlag består av 1-4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.

 

  • Filmen får skapas med valfri teknik och all genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär). Redigering får användas.

 

  • Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.

 

  • Senast kl 09.00 söndagmorgon, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region där filmlaget tävlar.

 

  • Färdig film får vara max 5 minuter. Hur inlämning av färdig film går till varierar från region till region. Inlämnade bidrag lämnas av den regionala tävlingsledningen till en regional jury som utser två filmer som kvalificeras till riksfinalen. Vid riksfinalen utser riks-juryn en nationell vinnarfilm.

 

Juryns bedömningskriterier

En NOOMARATON-jury bedömer tävlande filmer utifrån följande kriterier:

  • Berättelsens förmåga att gripa sin publik
  • Hur väl filmen speglar förutsättningarna.
  • Filmiskt hantverk

Teknisk kvalitet ska inte i någon högre grad styra.
Att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras är centralt vid juryns bedömning.

 

Kontakt

Anna Hazard

Mediepedagog