Shared reading - Läsa tillsammans

Den läsfrämjande metoden Shared reading - Läsa tillsammans är en gemensam läsning som görs i grupp.

En utbildad ledare har förberett en text som delas ut när gruppen samlats. Ledaren högläser texten, som kan vara en dikt eller en kortare novell, och sedan börjar samtalet. Svåra ord reds ut, och man närmar sig texten mer och mer. Ett gemensamt utforskande börjar, en stöttande och aktiv läsning där man bidrar med sina tankar och känslor. Den som vill läsa högt får göra det.

Kontakt

Stefan Eurenius

Bibliotekskonsulent

Hitta på sidan