Cykelstrategi

Genom vår cykelstrategi vill vi främja cyklingen i länet. Strategin gäller för både gång- och cykelvägar längs med det statliga vägnätet och slår fast vilka nya cykelvägar som ska prioriteras.

Cykelstrategin bygger på tre mål. År 2030 ska:

  • andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från 19 procent till 38 procent
  • cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, från 13 procent till 23 procent.
  • antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017, från 8 till 4.

Läs mer om cykelstrategi

Samverkanswebben

Kontakt

Cecilia Carlqvist

Infrastrukturstrateg