Årets cykelprestation

Utmärkelsen kan ges till personer, organisationer eller projekt som har gjort cykelfrämjande insatser som bidrar till att cykelstrategins mål och insatsområden nås. Projektet eller åtgärden ska ha genomförts i Uppsala län under föregående år.

2020 är första gången som årets cykelprestation delas ut i Uppsala län. Region Uppsala mottog under april månad en rad nomineringar och
har utifrån kriterierna tagit fram fyra aspiranter till utmärkelsen. Vinnaren har sedan utsetts av en jury bestående av trafik- och samhällsutvecklingsnämndens presidium.

Vinnare av Årets cykelprestation 2020

Priset gick till Uppsala cykelförening med motiveringen: ”Uppsala cykelförening bidrar genom sitt arbete konkret till att bredda användningen av cykel som transportmedel genom att driva en pool av lastcyklar och cykelkärror. En praktisk insats som genom att kombinera cykel med delningsekonomi bidrar till ett mer hållbart Uppsala län.”

Kontakt

Cecilia Carlqvist

Infrastrukturstrateg