Cykelforum 2019

Temat för 2019 var barriäreffekter.

Cykelforum 2019 – Tema barriäreffekter

Årets upplaga av Cykelforum gick av stapeln 13 september klockan 10–15 i Kyrkans hus, Gimo och var ett samarbete mellan Region Uppsala och Östhammars kommun.

Program

Johan Örjes (c) regionråd Region Uppsala och Jacob Spangenberg (c), kommunstyrelsens ordförande, Östhammars kommun inledde dagen.

Mätning av barriäreffekter av transportinfrastruktur. Job van Eldijk, Industridoktorand Chalmers och planarkitekt Ramboll.

Exempel på hur Uppsala kommun har förebyggt barriäreffekter. Ingrid von Scheele, trafikplanerare, senior konsult, WSP  

Hur arbetar Trafikverket med barriärsproblematik kopplat till deras på senare år breddade uppdrag med större fokus på samhällsbyggnad. Roger Pettersson, samhällsplanerare, Trafikverket Region Öst   

Östhammars kommun genomförde en guidad tur i Gimo där deltagarna fick ta del av olika typer av barriärer i tätorten.  

Östhammars kommuns arbete med cykelfrågor, Emma Sundin, översiktsplanerare

Regionalt cykelbokslut presenterades

Uppföljning av cyklandets utveckling i länet under 2018.

Vi lämnade Uppsala län för att göra utblick till Malaysia.  

Region Uppsala berättade om det framtida arbetet med cykelfrågor i Uppsala län.  

Panelsamtal: Hur kan vi tillsammans bygga ett samhälle som minskar barriärerna? Deltagare från Uppsala kommun, Region Uppsala, Östhammars kommun, Trafikverket och Cykelfrämjandet.

Kontakt

Cecilia Carlqvist

Infrastrukturstrateg