Cykelforum 2021

Här visar vi upp det samlade arbetet som sker för att utveckla Uppsala län som cykelregion. Syftet är att sprida kunskap inom infrastruktur, beteendepåverkan och innovation kopplat till hur cyklingen utvecklas.

Tid och plats

Även i år träffas vi digitalt. Boka in eftermiddagen torsdagen den 23 september. Programmet fylls på vartefter. Du som anmäler dig får en länk för att kunna koppla upp dig.

Ur programmet

Cykelbokslut

En presenstation av cykelbokslutet som redovisar hur cyklingen i länet utvecklats. Här om arbetet med målen, insatsområden och indikatorerna i cykelstrategin.​

Cykelvänlig arbetsplats

Med flera åtgärder som underlättar för fortsatt cykling.

Potentialstudie för cykling 

Potentialstudien visar hur många sysselsatta i Uppsala län som kan cykla hela vägen hemifrån till sin arbets- eller studieplats inom en viss tid och visualiserar potentiella cykelflöden i varje stråk. Genom studien blir det lättare att planera och prioritera de åtgärder som behövs för att fler ska kunna cykla regelbundet.

Årets cykelprestation

Vinnaren presenteras.

Turismcykling i Enköping och Håbo kommuner

Anmälan

Anmälan öppnar inom kort.

Kontakt

Russell Cannon

Mobilitetsstrateg