Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Kompetensförsörjning

Tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd hör ihop. Därför är kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsliv viktiga frågor regionalt.

Vårt uppdrag är att organisera och sätta upp mål för arbetet med regional kompetensförsörjning. Det gör vi i samverkan med andra som är berörda. En god kompetensförsörjning är avgörande för länets arbetsgivare, invånare och för den regionala tillväxten.

En bra matchning mellan tillgång på utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens är avgörande för regional tillväxt och konkurrenskraft i framtiden.

De viktigaste drivkrafterna för förändringar som digitalisering, robotisering, globalisering och det gröna skiftet ställer nya krav på kompetens inom både den privata och den offentliga sektorn. Genom ett långsiktigt och systematiskt samarbete kan vi snabbare ställa om för att möta de nya behov som dyker upp.

Samverkan

Arbetsmarknaden, näringslivet och utbildningsområdet är berörda i den komplexa frågan om kompetensförsörjning. Hur de samverkar är avgörande för resultatet.

Region Uppsala driver och utvecklar Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege. Där arbetar företag, utbildningar och andra gemensamt med frågor som rör kompetens och utbildning. Collegen är naturliga plattformar för utveckling inom ramen för strategin för kompetensförsörjning och de stärker länets övergripande arbete.

Länets kommuner och berörda myndigheter har en god samverkan för en inkluderande arbetsmarknad genom Forum för en inkluderande arbetsmarknad (FIA) samt genom Resam, nätverket för vuxenutbildning.

Kontakt

Kim Scharafinski

Strateg regional kompetensförsörjning

Hitta på sidan