Smart kompetens

För att svensk industri ska kunna möta nya krav och stå konkurrenskraftig även i framtiden är kompetensutveckling helt avgörande. Smart kompetens är en gemensam satsning mellan näringslivet och offentlig sektor.

Det finns gemensamma utmaningar för alla industriföretag i Östra Mellansverige. Projektet har identifierat följande orsaker till att det behövs kompetensstärkning och arbete med långsiktig kompetensförsörjning:

• Det finns kompetensbrister hos anställda i företagen
• Rekryteringsbasen är för liten
• Företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning är för låg
• Det är svårt att hitta relevanta utbildningar som motsvarar det som företagen efterfrågar

Stärkt och rätt kompetens

Projektet syftar till att stärka kompetens hos anställda inom små och medelstora industriföretag och att bidra till att öka tillgång till arbetskraft med rätt kompetens för de företag som deltar.

Totalt deltar cirka 70 industriföretag i länen Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Projektet Smart kompetens tar fram utbildningsinsatser för personer som är anställda inom industrin, både personal och ledningsgrupper. Utbildningarna är anpassade utifrån det enskilda företagets specifika behov, samtidigt som de är baserade på den kompetens som efterfrågas för att kunna stärka industrin som helhet.

Delprojekt Region Uppsala

I Region Uppsala deltar industriföretag med tillverkning inom gjuteri, snabbstål, lastbilspåbyggnader, mikromotorer samt mekanik och finmekanik.Totalt fem företag som alla ser kompetensförsörjning som en strategisk fråga inför framtiden. De får investera närmare fem miljoner kronor i utbildningsinsatser för att stärka kompetensen hos sina anställda. Regionen är delprojektägare med Teknikcollege Uppland som samarbetspartner.

Med hjälp av Smart kompetens får företag möjlighet att säkerställa kompetensen hos sina medarbetare, något som det annars kanske inte hade funnits resurser för. Personalen får också utveckla ny kompetens för att klara kommande produktionskrav när det gäller hållbarhet och ny teknik.

Dessutom får Region Uppsala möjlighet att sprida projektets erfarenheter och lärdomar till fler företag i regionen.

Du kan läsa mer om Smart kompetens på projektets webbplats. Företagen från Uppsala län som är med:

Smart kompetens

Erasteel

Essde

Piezomotor

Zetterbergs

Österby gjuteri

Kontakt

Ulrika Molén

Projektledare, Smart kompetens