Hållbarhet

Såväl kunder som myndigheter ställer krav på ett hållbart samhälle och det rör i hög grad besöksnäringen. Region Uppsala deltar i Tillväxtverkets satsning på Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism.

Hållbar besöksnäring

Kraven på ett hållbart samhälle som balanserar miljömässiga, sociala och ekonomiska och kulturella faktorer rör i hög grad besöksnäringen. Kraven kommer från såväl kunder som myndigheter.

Resandet har blivit en livsstil och detta får konsekvenser för miljö och klimat, något som kräver strategier för att utveckla ett miljövänligt resande. Samtidigt innebär kraven på hållbarhet också en möjlighet till nya företag, idéer och produkter inom besöksnäringen.

Rådgivning

Region Uppsala erbjuder under 2017 rådgivning enligt Swedish Welcome-metodiken för ett antal företag. Indikatorer och ökad kunskap kring hållbarhet vävs in i de processer som bedrivs inom projektet för Hållbar produktutveckling, Augmented Export 2016-2019 som delfinansieras av Tillväxtverket.

Hållbar produktutveckling

Region Uppsala deltar i Tillväxtverkets satsning på Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism. Syftet är att få fram ett utökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder.

Sju regioner och ett kommunkluster deltar och syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser inom områdena. Uppsala län har fått 5,9 mkr i stöd under projektperioden 2016-2019.

Region Uppsala är projektägare för Augmented Export som medfinansieras av aktörer inom Nätverket för destinationsutveckling i Uppsala län och Tillväxtverket.

Kontakt

Andreas Muranyi Scheutz

Forsknings- och innovationsdirektör