Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Samverkan

Besöksnäringen ska utvecklas som basnäring för Sverige. Det förutsätter att branschen får tydligare fokus på tillväxt och samverkar bättre.

En del i detta är att utveckla samverkan och rollfördelning mellan aktörer kring en gemensam målbild som gör det möjligt att mobilisera och samordna resurser.

Icke-kommersiella resmål

Det är viktigt att tydliggöra sambandet mellan de icke kommersiella resmålen och ökad omsättning inom andra branscher. Olika icke kommersiella resmål och upplevelser, exempelvis natur- och kulturmiljöer, utflyktsmål och ideellt drivna aktiviteter, drar till sig besökare som i sin tur kommer att övernatta, äta och shoppa i anslutning till besöken.

Lokala strategier

Region Uppsala har initierat framtagande av egna lokala strategier för länets åtta kommuner - som tar avstamp i den nationella och regionala strategin. Nedbrytningen till lokal nivå är en viktig förutsättning för konkreta åtgärder i alla led.

Kontakt

Andreas Muranyi Scheutz

Forsknings- och innovationsdirektör