Checkar för affärsutveckling

Det finns medel från Tillväxtverket att söka för affärsutveckling. I dagsläget finns två typer av checkar att söka; digitalisering och internationalisering.

Digitalisering

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Ditt företag ska:

 • Ha två till 49 anställda.
 • Omsätta minst tre miljoner kronor.

Vad checken kan användas till

Checken kan användas till att köpa tjänster eller projektanställa personer för att:

 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation.
 • Utveckla en digital marknadsstrategi.
 • Ta fram juridiska villkor kring att tillhandahålla digitala tjänster och produkter.
 • Utveckla kundrelationer.

Stödet går inte till:

 • Löpande affärsutveckling.
 • Att byta affärssystem.
 • Inköp av hårdvara och teknisk utrustning.
 • Enbart köp av befintliga lösningar.
 • ”Vanlig” app-utveckling.
 • Resor.
 • Marknadsföring.

Beloppets storlek

Du kan söka en check på 50 000–200 000 kronor. Du får en check på upp till halva kostnaden, rester betalar ditt företag.

Internationalisering

Nu finns möjlighet att få finansiering för satsningar på internationalisering. Du kan få finansiering på upp till halva kostnaden, rester betalar ditt företag.

Ditt företag ska:

 • Ha två till 49 anställda.
 • Omsätta minst tre miljoner kronor.

Vad checken kan användas till

Checken används till att köpa tjänster eller projektanställa personer som bidrar exempelvis till att:

 • Skriva strategi eller göra marknadsundersökningar.
 • Söka leverantörer i utlandet.
 • Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.

Checken kan inte användas till löpande affärsutveckling, materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde. Inte heller till patentansökningar, certifieringskostnader, delegationsresor eller marknadsföring.

Beloppets storlek

Du kan söka en check på 50 000– 200 000 kronor. Du får en check på upp till halva kostnaden, rester betalar ditt företag.

Ansökningstid

Tyvärr är ”potten” för checkarna slut och det går inte att söka för tillfället.

Vi återkommer när nya möjligheter ges.

Kontakt

Kontakta Anette Widén på Almi Företagspartner för att få information om hur intresseanmälan görs och när den ska vara inlämnad.

E-post: anette.widen@almi.se

Telefon: 018-18 52 15