Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av Coronakrisen

Coronakrisen visar sig allt mer i den ekonomiska statistiken. Främst är det arbetslösheten och antalet varsel som ökar. Det finns en oro att de grupper som är svagast på arbetsmarknaden kommer drabbas hårdast. Många företag har stora problem även om det inte syns i data ännu. Almi har kraftigt ökat sin långivning och främst då likviditetslån.

Aktuell statistik gällande näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av Corona, vecka 43, 2020 (PDF)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av Corona, vecka 40, 2020 (PDF)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av Corona, vecka 38, 2020 (PDF)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av Corona, vecka 36, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av Corona, vecka 33, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av Corona, vecka 27, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av Corona, vecka 25, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av Corona, vecka 24, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av corona, vecka 23, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av corona, vecka 22, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av corona, vecka 21, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av corona, vecka 20, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av corona, vecka 19, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av corona, vecka 18, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av corona, vecka 17, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av corona, vecka 16, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av corona, vecka 15, 2020 (pdf)

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av corona, vecka 14, 2020 (pdf)

Kontakt

Caroline Strömbäck

Strategi- och planeringschef