Ungt entreprenörskap

Dagens barn och ungdomar är morgondagens företagare.

Redan i tidig ålder behöver ungdomar utveckla sin kreativitet och se företagande som en möjlig framtid. En rad olika projekt pågår i länets kommuner för att utveckla ungdomars entreprenöriella förmågor, oavsett om det leder till företagande eller anställning.

Region Uppsala stödjer två organisationer som bidrar till ungas entreprenörskap:

Ung företagsamhet (UF) jobbar med grundskola och gymnasieskola.
Drivhuset riktar sig i första hand till studerande på universiteten.

Kontakt

Erik Asplund

Näringslivsstrateg