Tulevaisuus

Region Uppsala vastaa läänissä aluekehittämisestä. Meidän tulee olla uutta luova ja kasvava alue, joka on houkutteleva elinympäristö kaikille. Teemme työtä sen eteen, että läänin kunnat, korkeakoulut ja elinkeinoelämä tekevät yhteistyötä tärkeissä kysymyksissä, jotka vaikuttavat läänin tulevaisuuteen ja kehitykseen. Edistämme kestävää yhteiskuntakehitystä yhdessä läänin kuntien, Liikenneviraston ja Lääninhallituksen kanssa. Region Uppsala tarjoaa lisäksi korkealaatuisen terveydenhuollon, tehokkaan ja kestävän joukkoliikenteen sekä rikkaan ja korkealuokkaisen taide-elämän.

Laadukas terveydenhuolto

Region Uppsala pyrkii edistämään alueen asukkaiden terveyttä ja parantamaan heidän elämänlaatuaan. Alueen asukkaana sinun tulee tuntea, että kaikille tarjotaan yhdenvertainen terveyden- ja sairaanhoito ja hammashoito, jotka ovat korkealaatuisia ja hyvin saatavilla ja joissa saa hyvää kohtelua. Meidän tulee luoda hyvät edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja kestävälle elin- ja työympäristölle. Resurssimme on käytettävä parhaalla mahdollisella tavalla niin että tunnet itsesi osalliseksi.

Tehokas ja kestävä joukkoliikenne

Joukkoliikenne luo mahdollisuuden yhdistää alueen eri osat toisiinsa kestävällä tavalla. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voi kulkea päivittäiset matkansa kävellen, polkupyörällä tai joukkoliikennevälineillä. Näin sekä ilmastojalanjälki että tilan tarve läänin kaupungeissa vähenevät. Joukkoliikenteellä parannetaan saavutettavuutta, mikä laajentaa työ- ja koulutusmarkkinoita ja edistää sitä kautta alueen työllisyyttä ja kehitystä.

Alueen kehittäminen kansainvälisesti vetovoimaiseksi

Region Uppsalan on oltava houkutteleva paikka asua ja elää. Siksi työskentelemme yhdessä läänin kuntien, korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa sen eteen, että alue on innovatiivinen, kasvava ja kaikille avoin. Edistämme myös läänin infrastruktuurin, kuten laajakaistan, teiden ja rautateiden, kehittämistä.

Rikas kulttuurielämä vetovoimaisessa elinympäristössä

Teemme työtä sen eteen, että läänin asukkaana sinulle on tarjolla rikas ja korkealaatuinen taide-elämä, haluat ja saat mahdollisuuden kulttuuriosallistumiseen ja elinympäristösi on vetovoimainen. Läänin rikkaan taide-elämän on säilytettävä korkea laatunsa ja houkuteltava uusia asukkaita tarjoamalla hyvät mahdollisuudet kulttuuriosallistumiseen. Kulttuuriala ja luovat toimialat houkuttelevat vierailijoita ympäri maailmaa, edistävät kulttuurin kehittymistä ja luovat työpaikkoja.