Folktandvården öppnar upp verksamheten

Folktandvården tackar alla sina patienter för tålamodet! Efter en period med endast akut tandvård ökar vi nu verksamheten. Just nu kallas de som är i stort behov av tandvård och som riskerar försämrad tandhälsa. Det är fullt tryggt och patientsäkert att komma till sin bokade tid hos oss på Folktandvården.

– De patienter vi kallar nu behöver verkligen komma till oss så att de inte riskerar att få försämrad tandhälsa, säger Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör vid Folktandvården i Uppsala län.
– Nu när materialläget är stabiliserat öppnar vi upp för ökad verksamhet, från tidigare 30 procent under våren till en markant utökning.

Folktandvården har stöttat med personal och material

Folktandvården har sedan påsken dragit ned sin verksamhet för att stötta med skyddsmaterial och personal inom Region Uppsala. Nu är det nödvändigt att öppna upp för att inte riskera patienternas munhälsa.

Först kallas patienter som tillhör en tandhälsomässig riskgrupp eller har pågående behandlingar inom högkostnadsskyddet.

– Vi är tacksamma för tålamodet som våra patienter har haft en tid. Men det är olyckligt om patienterna inte vågar komma till oss på grund av rädsla för smittspridning. Vi är och har alltid varit mycket måna om patientsäkerheten, förklarar Gunilla Swanholm.

Noggranna hygienrutiner

Hon framhåller att Folktandvården alltid har arbetat efter mycket noggranna hygienrutiner. Under pandemin har de basala hygienrutinerna förstärkts ytterligare så att visir kombinerat med munskydd är obligatoriskt vid all patientkontakt ansikte-mot-ansikte. Dessutom bokar klinikerna in färre patienter samtidigt för minskat antal sociala kontakter i väntrummen.

 – Patienter som är 70 år och äldre eller riskgruppspatienter hanteras enligt mycket strikta rutiner med hänsyn till social distansering och begränsad smittspridning, säger Gunilla Swanholm. De slussas till exempel direkt in i behandlingsrummet och väntar inte tillsammans med andra patienter i väntrummet.

Akut tandvård och luftvägssymtom

Patienter med luftvägssymtom som behöver akuttandvård tas liksom tidigare emot vid den så kallade stödkliniken. Det finns också en mobil klinik som åker ut vid akut tandvård av patienter med misstänkt smitta på särskilda eller egna boenden.