Vi ger dig trygg tandvård vid Covid-19

Våra kliniker är öppna för trygg tandvård med krav på bibehållen fysisk distansering. Du är välkommen att ringa till oss om du vill boka tid eller har frågor om din tandhälsa.

Dina tänder och din hälsa är viktiga för oss 

Vi tar emot dig som patient med stor omsorg kring hygienrutiner och fokus på patientsäkerhet. Vi kallar alla patienter i tur och ordning. Du kan alltid ringa din klinik för tips och råd. Vi finns här för dig.

Kontaktuppgifter till våra kliniker.

Förstärkta hygienrutiner

Folktandvården har alltid arbetat efter mycket noggranna hygienrutiner. Nu har rutinerna förstärkts ytterligare och alla behandlare använder både visir och munskydd vid alla nära patientkontakter. Vi torkar av alla ytor och utrustning i behandlingsrummet med decifiseringsmedel mellan varje patient. Vi erbjuder munskydd till dig som behöver när du vistas i våra lokaler.

Läs mer om våra hygienrutiner här.

Akuta tandproblem och luftvägsinfektion/covid-19

Vid sjukdom – luftvägssymtom, feber, hosta och förkylning – och akuta tandvårdsbesvär, kontaktar du din ordinarie Folktandvårdsklinik för bedömning av tandläkare. 

Kontaktuppgifter till våra kliniker.

Om du bedöms behöva akut tandvård kommer du att tas om hand på vår särskilda stödklinik som behandlar patienter med luftvägssymtom/covid-19 på ett tryggt och patientsäkert sätt.

De akuta problem som tas om hand är exempelvis tandvärk som inte går över trots värktabletter, olycksfall eller tandskada.

Den tillfälliga stödkliniken tar inte emot drop-in och kan inte bokas direkt.

Vid behov av akut tandvård behöver du ringa till din klinik för att boka tid.

Äldre än 70 år eller tillhör någon riskgrupp

Patienter som är 70 år och äldre eller riskgruppspatienter hanteras enligt mycket strikta rutiner med hänsyn till social distansering och begränsad smittspridning. De slussas direkt in i behandlingsrummet och väntar inte tillsammans med andra patienter i väntrummet.

Har du en bokad tid så ändrar eller avbokar du din tid på 1177

Medföljare

För att undvika smittspridning ber vi dig att som högst ta med en medföljare till ditt besök. Tack för din förståelse!

För dig med Frisktandvårdsavtal

Om du skulle behöva avboka din tid på grund av sjukdom och ditt avtal skulle löpa ut innan du hinner komma till kliniken så erbjuder vi dig att omteckna ditt avtal baserat på senaste riskbedömningen. Om du har tandbesvär just nu så hör av dig till din ordinarie klinik för närmare konsultation.

Stanna hemma om du är sjuk

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har symtom, även lindriga, att begränsa sociala kontakter för att bidra till minskad smittspridning. Har du ett bokat besök hos Folktandvården och känner dig sjuk? Då ber vi dig att boka av din tid på 1177, eller ringa din klinik. 

Kontaktuppgifter till våra kliniker.

1177.se


Om du är sjuk och uppvisar symtom ska du kontakta sjukvården genom att ringa till 1177. Har du frågor om covid-19 ska du i första hand ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer om hur vi arbetar med hygien på våra kliniker, med fokus på god vård och hög patientsäkerhet.

Mer information

Folktandvården i Uppsala län arbetar aktivt utifrån en epidemiberedskapsplan och följer Region Uppsalas riktlinjer och Folkhälsomyndighetens direktiv för att förhindra spridning av covid-19. Mer information om det nya coronaviruset hittar du på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177 vårdguiden om coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten frågor och svar om covid-19.

Fler länkar om covid-19 

Krisinformation från Svenska myndigheter.

Information om covid-19 på andra språk.

Film på teckenspråk om covid-19.