Framtid

Region Uppsala ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Vi ska vara nyskapande, växande och en region för alla med en attraktiv livsmiljö. Vi verkar för att länets kommuner, högskolor och näringsliv ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling. Vi värnar om en hållbar samhällsutveckling tillsammans med länets kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen. Region Uppsala erbjuder också en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, en effektiv hållbar kollektivtrafik och arbetar för att du ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet.

Hälsa och vård med hög kvalitet

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten för dig som bor här. Du ska känna tryggheten att vi har en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och gott bemötande. Vi ska skapa goda möjligheter för en hälsosam, trygg och hållbar livs- och arbetsmiljö. Våra resurser ska användas på bästa möjliga sätt som gör att du känner dig delaktig.

Effektiv hållbar kollektivtrafik

Kollektivtrafiken skapar möjlighet att på ett hållbart sätt knyta ihop regionen. Målet är att så många som möjligt ska kunna gå, cykla och använda kollektivtrafik för sina dagliga resor. På så sätt minskar såväl klimatavtrycket som behov av utrymme i länets städer. Genom att kollektivtrafiken ökar tillgängligheten utvidgasarbets- och utbildningsmarknaden, vilket starkt bidrar till såväl regionens sysselsättning som utveckling.

Regional utveckling med internationell lyskraft

Region Uppsala ska vara attraktiv för dig att bo och leva i. Därför arbetar vi tillsammans med länets kommuner, högskolor, näringsliv och myndigheter för att regionen ska vara nyskapande, växande och öppen för alla. Vi driver även på utvecklingen av länets infrastruktur i form av bredband, vägar och järnvägar.

Rikt kulturliv i attraktiv livsmiljö

Vi arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig och för att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. Länets rika konstliv ska hålla hög kvalitet och attrahera nya invånare med goda möjligheter till kulturell delaktighet. Kulturella och kreativa näringar lockar besökare från världens alla hörn, främjar kulturutveckling och skapar arbetstillfällen.

För dig som samverkar med oss finns en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben