Vad gör en vägledare?

Infotekets vägledare Ann. Har hörlurar med mikrofon på huvudet. Står vid sitt skrivbord under skylt med texten "Vägledning".

Ställ frågor till Infotekets vägledare

Det här är Ann Liljemark. Hon arbetar som vägledare på infoteket. Till henne kan du ställa frågor om funktionsnedsättningar och få information om vilken hjälp som finns att få i Uppsala län.

Vad gör en vägledare på infoteket?

– Jag svarar på frågor som våra besökare ställer, antingen genom att komma till infoteket, ringa eller skicka e-post. Frågorna kan handla om allt som rör olika funktionsnedsättningar. Det kan handla om samhällets stöd och service och om vad man kan göra för att få vardagen att fungera bättre. Området är brett och frågorna är många. Ibland kan jag inte svara på en gång, utan behöver ta reda på svaren. Det kan vara lite som ett detektivarbete ibland.

– Som alla andra på infoteket har jag också praktiskt ansvar vid våra evenemang och andra saker som händer på infoteket. Jag har också delat ansvar för visningstorget och får många gånger ta hand om studiebesök och visningar.

Vilka är de vanligaste frågorna till en vägledare på infoteket?

– Variationen är stor. Många frågor handlar om var man kan få hjälp och stöd vid olika svårigheter. Frågor om olika behandlingar, utredningar och hjälpmedel kommer också till oss. En del frågor handlar om det praktiska kring evenemang och workshoppar, eller önskemål att boka studiebesök. Det kan också komma frågor om olika saker besökaren sett i visningstorget, om appar eller bildstöd.

Vad är det bästa med att vara vägledare på infoteket?

– För mig är alla möten med olika personer otroligt intressanta och lärorika. Om jag dessutom kan känna att jag har kunnat bidra med information och underlättat för en annan människa känns det gott. Ingen dag är den andra lik.

Hur kontaktar man vägledaren på infoteket?

Vill du komma i kontakt med vägledaren på infoteket kan du ringa 018-611 66 77 (telefontid från klockan 12) eller skicka e-post till infoteket@regionuppsala.se. Du kan också komma förbi infoteket. Adress och öppettider hittar du på infotekets startsida. Varmt välkommen!