Rehabiliterings-ersättning

Du kan ha rätt till rehabiliteringsersättning om du deltar i så kallad arbetslivsinriktad rehabilitering. Det kan exempelvis handla om arbetsträning eller utbildning.

Du som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha rätt till rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringen måste då ingå i en rehabiliteringsplan som du har gjort tillsammans med Försäkringskassan.

Du som är sjukskriven kan få rehabiliteringsersättning om du till exempel arbetstränar under en period, deltar i ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram eller deltar i en utbildning under högst ett år.

Rehabiliteringsersättningen består av rehabiliteringspenning och särskilt bidrag.