Guldkant för barn och ungdomar

Föreningar och andra verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar under 20 år kan söka bidrag som ger dem lite extra guldkant i tillvaron.

Bidraget heter Guldkanten och betalas ut av medel från Uppsala läns barnavårdsförbund. Ansökan görs hos Barnombudet i Uppsala län. 

Privatpersoner kan inte söka bidraget.