Guldkant för barn och ungdomar

Föreningar och andra verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar under 20 år kan söka bidrag. Syftet ska vara att ge barnen och ungdomarna lite extra guldkant i tillvaron.

Bidraget heter Guldkanten och betalas ut av medel från Uppsala läns barnavårdsförbund. Ansökan görs hos Barnombudet i Uppsala län. 

Privatpersoner kan inte söka bidraget.

Läs mer om Guldkant