Pro Patria

Kan ge ekonomiskt stöd till barn och ungdomar upp till 25 års ålder" för vård, uppfostran och utbildning".

Grundkrav för mottagande av bidrag är att den sökande är bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidragen är av engångskaraktär och ges inte som periodiskt understöd. Bidrag ges i regel inte två år i rad.