Fritid för alla

Inom Fritid för alla samlas föreningar och organisationer som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.