Handikappidrott och studieförbund

Handikappidrotten i landet arrangerar idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Handikappidrott

I de flesta kommuner finns lokalföreningar med verksamhet för barn, unga och vuxna. På vissa håll i landet samverkar man med Regioner och kommuner kring aktiviteter och fritidshjälpmedel.

Kontakta föreningen i din kommun. Besök dem gärna. Då kan de berätta om sin verksamhet och vad de kan erbjuda.

I Uppsala håller handikappidrotten till på Fyrishov.

Studieförbund

Studieförbund har mångårig erfarenhet av deltagare med olika funktionsnedsättningar. Här finns inte minst ett rikt utbud av skapande verksamhet. Kontakta studieförbunden där du bor.

Berätta om dina behov

Visst kan du som deltagare ställa krav på arrangörer när du är med i en fritidsaktivitet. Var så öppen som möjligt och berätta om dina eller din anhörigas behov. Då ökar chansen att trivas med aktiviteten. Om du har kontakt med habiliteringen kan du be personal därifrån att komma till föreningen och berätta för ledarna om hur de kan anpassa aktiviteterna.

Vissa föreningar har utbildat personer som ska ha särskild kunskap om hur man bemöter personer med funktionsnedsättningar. De får också lära hur man anpassar sina aktiviteter så fler kan vara med. Det är bra att ta kontakt med dem om du är vill veta mer och anmäla dig till en aktivitet.

Kontakt

Kontaktuppgifter till UHI kansli

Telefon: 018–23 23 00.

E-post: uppsalahi@telia.com

Webbplats för Uppsala handikappidrott.