Månadens bok på infoteket i april 2020

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. Det här är månadens bok april 2020.

Bokomslag till månadens bok i april 2020. Titel: Adhd: från duktig flicka till utbränd kvinna.

Adhd: från duktig flicka till utbränd kvinna

Av Lotta Borg Skoglund

Trots att vi vet att adhd troligen är lika vanligt hos flickor som hos pojkar, så missar vi fortfarande många av flickorna. Symtomen vi letar efter är vanligare hos pojkar och frågorna vi ställer i utredningen är anpassade efter pojkars sätt att vara. Flickor får ofta diagnos betydligt senare, kanske först i vuxen ålder och flickor och unga kvinnor får inte heller lika effektiv behandling eftersom de flesta läkemedelsstudier på preparat och doser är gjorda på pojkar och män.

Med den här boken vill Lotta Borg Skoglund lyfta flickor och kvinnors särskilda förutsättningar, både socialt och biologiskt. Hur påverkar till exempel hormoncykel och menstruation kvinnors adhd-symtom, liksom över en livstid, från pubertet till menopaus? Vad innebär de förväntningar på hur flickor ska vara och bete sig när vi utreder de utmaningar som adhd kan innebära?

Under sina år som läkare har Lotta träffat många flickor och kvinnor med odiagnostiserad adhd, som kämpat hårt för att få ihop sina liv. Varken forskningen eller vården har haft särskilt stort intresse för flickornas unika utmaningar vid adhd och kunskapen är fortfarande skrämmande låg. Kanske kan denna bok bidra till ett ökat intresse och mer kunskap om flickornas särskilda situation.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken "Adhd: från duktig flicka till utbränd kvinna" finns inne för utlåning.