Månadens bok på infoteket i februari 2020

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. Det här är månadens bok november 2020 - månadens bok, som denna gång blev en film

Omslag till månadens bok i februari 2020. Titel: Kungen av Atlantis.

Kungen av Atlantis

En film av Simon Settergren

Samuel bor ensam med sin pappa. Samuels pappa har schizofreni vilket innebär att Samuel ofta får fungera som förälder till sin egen pappa, med allt ansvar som det innebär. Samuels pappa lever till stora delar i en fantasivärld där han är kungen av Atlantis och Samuel hans tronföljare. Under dessa förutsättningar måste Samuel både försörja sin pappa och skydda honom från omvärldens dömande. Men när Samuel träffar Cleo väcks en längtan efter frigörelse och att få leva ett eget liv. Men kärleken och medberoendet till sin pappa gör det svårt att slita sig loss.

Kungen av Atlantis är en kärleksfull dramakomedi om ett svårt ämne. Filmen är baserad på Simons egna upplevelser av att växa upp med en pappa med schizofreni. Genom att berätta sin historia hoppas Simon att kunna bidra till större förståelse, liksom att motarbeta fördomar och skam kring sjukdomen.

Filmen är 90 min lång, med tal på svenska.

Se i infotekets bibliotekskatalog om filmen Kungen av Atlantis finns inne för utlåning.

Hitta på sidan